ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สู่วรรคาลัย

บริษัท ดีวัน ขับดีทุกวัน